Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

adminas

Vertinimo ataskaitos ištrauka

Dalinamės vertinimo ataskaitos ištrauka, atspindinčia 2023 m. sausio – gegužės mėn. atlikto kokybinio tyrimo su tėvais rezultatus. Tėvai dažnai minėjo, kad dalyvavimas pagalbos procese, prisidėjo prie gerėjančių jų ir vaikų tarpusavio santykių. Tėvai pažymėjo, kad pagerėjo jų bendravimas, daugiau laiko leidžia kartu, kartu žaidžia, diskutuoja apie situacijas ir kaip jose galėjo pasielgti, geriau supranta vaiką …

Vertinimo ataskaitos ištrauka Skaityti daugiau »

Akimirkos iš konferencijos

2023 m. gegužės mėn. 19 d. Klaipėdoje daugiau nei šimtas bendruomenės atstovų, tėvų ir įvairių sričių specialistų – psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, pedagogų, Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų, policijos pareigūnų, – dalyvavo Šeimos santykių instituto (toliau – ŠSI) organizuotoje konferencijoje „Pažeidžiamas vaikas šeimos ir kitose sistemose: vaikų ir tėvų ryšio stiprinimas“. …

Akimirkos iš konferencijos Skaityti daugiau »

Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaiko raidai ir jo santykiams su tėvais

Viena iš pamatinių pagalbos mechanizmo prielaidų – stiprus tėvų ir vaikų tarpusavio ryšys bei bendradarbiavimas, vaikų neįtraukimas į tėvų konfliktus, tėvų gebėjimas atskirti savo poreikius nuo vaikų, padeda užkirsti kelią sunkioms vaikų elgesio, emocinėms ir raidos problemoms bei rizikingam elgesiui atsirasti. Tėvų ir vaikų santykių kokybė gali ypač nukentėti, kai tėvų gyvenimo iššūkiai (pvz., tėvai …

Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaiko raidai ir jo santykiams su tėvais Skaityti daugiau »

Specialistų profesinis tobulėjimas ir profesinė priežiūra (supervizijos)

Vaikai ir jaunuoliai, turintys elgesio ir / ar emocijų sunkumų, dažnai patiria sunkumų kuriant pasitikėjimo santykius tiek su suaugusiaisiais, tiek su bendraamžiais. Specialistams, teikiantiems pagalbą šiai tikslinei grupei, tenka sudėtingas uždavinys – sukurti pasitikėjimo santykius su vaikais / jaunuoliais bei jų tėvais. Siekiant užtikrinti pagalbos mechanizmo tinkamą įgyvendinimą, teikiamos pagalbos kokybę ir efektyvumą, įvairių sričių …

Specialistų profesinis tobulėjimas ir profesinė priežiūra (supervizijos) Skaityti daugiau »

Specialistai stiprino gebėjimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje

2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės ir Tauragės savivaldybių psichosocialines paslaugas vaikams ir jų šeimų nariams teikiantys darbuotojai dalyvavo mokymuose „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“ (16 ak. val.). Pagalbos mechanizmo pagrindinė idėja yra, kad vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų / sutrikimų, yra būtina …

Specialistai stiprino gebėjimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje Skaityti daugiau »

9-ios Lietuvos savivaldybės pradėjo ir /ar tęsia Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programą

2022 m. liepos – spalio mėn. Mažeikiuose vyksta Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programa, įtraukianti visą šeimą (vaikų / tėvų ir visos šeimos). Programoje dalyvavo 8 vaikai ir jų tėvai (viso 16 asm.). Programos užsiėmimus vedė socialinė darbuotoja Vilma Uščinaitė ir socialinė darbuotoja Sonata Pundzienė. 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Šilalė pradės vesti antrąją …

9-ios Lietuvos savivaldybės pradėjo ir /ar tęsia Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programą Skaityti daugiau »

2022 m. birželio – liepos mėn. vyko viešinimo seminarai „Pagalba šeimai: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimas“

Tėvų ryšys su vaiku užsimezga ir formuojasi nuo pat vaiko gimimo. Tačiau ne visi lūkesčiai išsipildo ir tėvams ne visuomet pavyksta sukurti šiltus ir abipusį pasitenkinimą teikiančius santykius su vaiku. Sveikas ir stiprus ryšys formuojasi, kai vaikas turi tėvus ar globėjus, kurie yra prieinami, šilti ir reaguojantys, patikimi ir galintys nustatyti tinkamas ribas. Vaikas, turintis …

2022 m. birželio – liepos mėn. vyko viešinimo seminarai „Pagalba šeimai: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimas“ Skaityti daugiau »

36- i specialistai iš 9-ių savivaldybių dalyvavo Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos mokymuose

2022 m. kovo – birželio mėn. Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės ir Tauragės psichosocialines paslaugas teikiantys specialistai dalyvavo „Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos“ mokymuose. Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo (toliau – VTRS) programoje siekiama sukurti apsauginius veiksnius, sutelkiant dėmesį į: vaiko ryšius su bendraamžiais, vaiko ir tėvų tarpusavio ryšius, …

36- i specialistai iš 9-ių savivaldybių dalyvavo Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programos mokymuose Skaityti daugiau »

18-a specialistų iš 9 savivaldybių dalyvavo Šeimos mediacijos mokymuose

2022 m. balandžio 12-14 d., gegužės 11-12 d. Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės ir Tauragės psichosocialines paslaugas teikiantys specialistai mokėsi šeimos mediacijos metodo. Tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų, svarbu suteikti galimybę mokytis tarpusavio konfliktus spręsti taikiai, o ne destruktyviai. Mediacija yra savanoriškas, konfidencialus procesas, kuris leidžia ginčo …

18-a specialistų iš 9 savivaldybių dalyvavo Šeimos mediacijos mokymuose Skaityti daugiau »