Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Paslaugos ir metodai

Psichologinių problemų, krizių ir psichikos sutrikimų ankstyvasis atpažinimas ir tikslingas nukreipimas pagalbai.

Siekiant sustiprinti pagalbos sistemą vaikui, tiek šeimoje, tiek už jos ribų, būtina mokyti įvairių sričių specialistus kuo anksčiau atpažinti vaiko sunkumus, kad jie galėtų nukreipti juos tikslingai pagalbai.

Pagalba vaikui ir jo šeimai, įveikiant elgesio ir emocijų sunkumus.

Saugiame santykyje su psichologu:

  • vaikas mokosi atpažinti ir įvardinti savo jausmus, stiprinti pasitikėjimą savimi, išsakyti savo lūkesčius tėvams, aptarti jam sudėtingas situacijas;
  • tėvai galėdami išsakyti savo pažeidžiamumo situacijas (priežastis, kodėl negali / nemoka / nepajėgia atliepti vaiko poreikių) stiprina pasitikėjimą savimi ir specialistu; mokosi atpažinti savo prisirišimo ir reakcijos į stresą stilius ir kartu su psichologu aptarti būdus, kaip tai valdyti; aptarti kartu su psichologu, kokių įgūdžių trūksta ir norėtų įgyti grupėje; aptarti šeimos sunkumus, sunkumus bendraujant su vaikais.

Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programa

(grupės vaikams ir tėvams atskirai; bendra vaikų ir tėvų grupė). Vadovaujantis pokyčių teorija programoje siekiama susieti priežastis (rizikos ir apsaugantys veiksniai) ir pasekmes (nepakankami tėvystės įgūdžiai, vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai) ir inicijuoti veiksmus (bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių; jausmų atpažinimo ir valdymo ugdymas ir kt. tėvams / vaikams tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimas), kurie skatintų greitai pasiekiamus ir ilgalaikius pokyčius (galutinį programos rezultatą). Pagerėję tėvų ir vaikų bendravimo, bendradarbiavimo bei emocijų valdymo įgūdžiai mažina tarpusavio konfliktus ir stiprina santykius, o kartu stiprėjantis pasitikėjimas savimi ir tarpusavyje stiprina vaikų / paauglių atsparumą išorės spaudimui, gerina mokyklos lankomumo rodiklius ir akademinių pasiekimų lygį.

Šeimos mediacijos taikymas sprendžiant konfliktus šeimoje

Sprendžiami ne tik skyrybų, bet ir / ar šeimos ginčai (t.y. vaikų ir tėvų tarpusavio, ar vaikų / tėvų ir mokyklos / kitos institucijos konfliktus). Šeimos mediacija – tai galimybė tėvams savanoriškai, be įpareigojančio teismo sprendimo, spręsti tarpusavio ginčus, ginčus su vaikais, ginčus su ugdymo ar kitomis institucijomis. Nešališka neutrali trečioji šalis (mediatorius) padeda mažinti emocinę įtampą tarp šalių, derėtis ginčo šalims tarpusavyje ir atrasti abiem pusėms priimtiną ginčo sprendimą.