Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Visi mokymai

Ankstyvas atpažinimas ir tikslingas nukreipimas pagalbai

MOKYMŲ TRUKMĖ - 8 ak. val.

MOKYMAI SKIRTI: vietos bendruomenės ir vaikų ugdymo institucijų atstovams, vykdantiems prevenciją vaiko ir šeimos gerovės srityje (švietimo įstaigų darbuotojams, teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams, gydytojams, NVO, tarpinstituciniams koordinatoriams, NVO ir kiti socialinių paslaugų teikėjams).

Pagalba vaikui, įveikiant elgesio ir emocijų sunkumus

MOKYMŲ TRUKMĖ - 16 ak. val.

MOKYMAI SKIRTI specialistams, dirbantiems su vaikais (psichologams, socialiniams pedagogams, spec. pedagogams).

Pagalba šeimai, įveikiant elgesio ir emocijų sunkumus

MOKYMŲ TRUKMĖ - 16 ak. val.

MOKYMAI SKIRTI specialistams, dirbantiems su tėvais ir (ar) šeimomis (psichologams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, spec. pedagogams, edukologams, atvejo vadybininkams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams)

Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programa

MOKYMŲ TRUKMĖ – 72 ak. val.

MOKYMAI SKIRTI specialistams, dirbantiems su vaikais ir / ar tėvais ir / ar šeimomis (psichologams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, socialiniams pedagogams, spec. pedagogams, edukologams, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams).

Šeimos mediacija

MOKYMŲ TRUKMĖ – 40 ak. val.

MOKYMAI SKIRTI asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą ir turintiems darbo su vaikais ir / ar tėvais ir / ar šeimomis patirties. Iš kiekvienos savivaldybės į šiuos mokymus gali registruotis ne daugiau kaip po 2 asm.