Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Specialistai

Specialistai

Pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų, yra kompleksinė problema, nes procese dalyvauja ne tik vaikas ir jo šeimos nariai, bet ir įvairių institucijų specialistai. Ypač svarbu stiprinti skirtingų institucijų specialistų kompetencijas, suteikiant jiems daugiau žinių apie vaiko elgesio ir emocijų sutrikimo priežastis, apie vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, jų tėvų ir visos šeimos poreikius bei kuo ankstyvesnės pagalbos galimybes.

Projekto įgyvendinime gali dalyvauti įvairių sričių specialistai, dirbantys su vaikais ir (ar) tėvais, ir (ar) šeimomis (psichologai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, socialiniai pedagogai ir edukologai, tarpinstituciniai bendradarbiavimo koordinatoriai).