Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Vaikas

Vaikas

Programa gali būti taikoma vaikams / paaugliams iš pažeidžiamų grupių (pvz., specialiųjų poreikių vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų; vaikams, išgyvenantiems / išgyvenusiems labai konfliktiškas skyrybas; piktnaudžiavusių alkoholiu ir / ar narkotikais tėvų vaikams; vaikams, nukentėjusiems nuo smurto; paaugliams, kurie yra gydomi dėl piktnaudžiavimu alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis; globojamiems vaikams. Programa gali būti veiksminga darbui su įvairiomis šeimomis, patiriančioms įvairių sunkumų.

Galima taikyti skirtingoms amžiaus grupėms (pvz., 6 -11 metų vaikams, 12-16 metų paaugliams, tačiau grupėje dalyvauja panašaus amžiaus vaikai / paaugliai).