Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Vaiko šeima

Vaiko šeima

Sisteminiu požiūriu vaikas yra didesnės – šeimos sistemos dalis, kurią supa kitos dar didesnės sistemos: mokykla, bendruomenė ir visuomenė. Šis požiūris į šeimą keičia požiūrį į vaikų ir šeimos sunkumų sprendimą – vaiko elgesio ir emocinės problemos atspindi šeimos funkcionavimo sunkumus, kuriuos švelnina arba sustiprina vaiką ir šeimą supanti aplinka pvz., palanki / nepalanki kaimynystė, ugdymo aplinka, pagalbos sistema ir kt. Todėl ypač svarbu dirbti ne tik su vaiku ir jo šeima, bet ir su kita, vaiką supančia aplinka – ugdymo institucijomis, pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kitais vietos bendruomenės nariais. Šeimos sistemų teorinių principų įdiegimas į ŠSI praktiką padėjo daug veiksmingiau spręsti ne tik vaikų / paauglių sunkumus, bet kartu ir išvengti vaiką / šeimą / tėvus kaltinančio požiūrio, kurti ir plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo kaip paramos vaikui ir šeimai tinklą.