Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

2022 m. birželio – liepos mėn. vyko viešinimo seminarai „Pagalba šeimai: tėvų ir vaikų ryšio stiprinimas“

Tėvų ryšys su vaiku užsimezga ir formuojasi nuo pat vaiko gimimo. Tačiau ne visi lūkesčiai išsipildo ir tėvams ne visuomet pavyksta sukurti šiltus ir abipusį pasitenkinimą teikiančius santykius su vaiku.

Sveikas ir stiprus ryšys formuojasi, kai vaikas turi tėvus ar globėjus, kurie yra prieinami, šilti ir reaguojantys, patikimi ir galintys nustatyti tinkamas ribas. Vaikas, turintis saugius santykius su tėvais, išmoksta reguliuoti emocijas patiriant stresą ir sudėtingose situacijose, ir jam yra didesnė tikimybė užmegzti darnius santykius su kitais. Gebėjimas kurti artimą ryšį su vaiku gali būti ugdomas bet kuriame vaiko auginimo etape. Niekada nevėlu pradėti jį stiprinti.

Jurbarke, Gargžduose, Mažeikiuose, Plungėje ir Tauragėje vykusių seminarų metu visuomenės nariai (135 asmenys) dalinosi savo įžvalgomis apie vaikų ir tėvų ryšio įtaką vaiko raidai ir gerovei, galimas priemones ir būdus jam gerinti bei esamą bendruomenės paramą ir pagalbą šeimoms. Padėdami kurti ir stiprinti saugesnį vaiko ryšį su tėvais galite sukurti pokyčius daugeliui vaikų ir paauglių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų.                                           

Renginiai organizuoti įgyvendinant projektą „Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams“ (LT03-2-SADM-K01-020, finansuojamą pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“).