Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaiko raidai ir jo santykiams su tėvais

Viena iš pamatinių pagalbos mechanizmo prielaidų – stiprus tėvų ir vaikų tarpusavio ryšys bei bendradarbiavimas, vaikų neįtraukimas į tėvų konfliktus, tėvų gebėjimas atskirti savo poreikius nuo vaikų, padeda užkirsti kelią sunkioms vaikų elgesio, emocinėms ir raidos problemoms bei rizikingam elgesiui atsirasti. Tėvų ir vaikų santykių kokybė gali ypač nukentėti, kai tėvų gyvenimo iššūkiai (pvz., tėvai yra vieniši, patiria išsiskyrimą ar išgyvena skyrybas ir kt.) kyla kartu esant vaikų papildomiems ir / ar išskirtiniams poreikiams (pvz., iššaukiantis elgesys, emocijų valdymo sunkumai ir kt.).

Skaudžiausia konfliktiškų skyrybų išeitis vaikui – vieno iš tėvų praradimas ir įvairūs psichologiniai sunkumai jam augant. Ryšys su abiem tėvais yra labai svarbus vaiko gyvenime. Jis suteikia vaikams saugumo ir jausmą, kad yra mylimas abiejų tėvų. Šis jausmas stiprina vaiko pasitikėjimą savimi. Nustatyta, kad vaikai, kurie išgyvena tėvų stipriai konfliktiškas skyrybas dažniau turi emocijų ir elgesio sutrikimų bei sutrinka jų ryšys su vienu arba abiem tėvais.  

Tinkamas specialistų dalyvavimas vaiko intereso gynime reikalauja specialiųjų žinių ir supratimo apie reiškinio sudėtingumą ir kompleksiškumą. Svarbu neapsunkinti vaiko išgyvenimų, kai skiriasi jo tėvai, o padėti ir palaikyti jį šiuo nelengvu metu. Įgytos žinios ir tinkamai specialistų organizuota parama šeimai, išgyvenančiai skyrybas ar atsiskyrimą, yra reikšmingi veiksniai padedant visai šeimai išgyventi krizę, o tėvams sukurti bendrą, į vaiko poreikius orientuotą, rūpinimosi vaiku planą.

2023 m. kovo – balandžio mėn. 60-imt specialistų iš 9-ių savivaldybių (Jurbarko, Klaipėdos raj., Klaipėdos m., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės) dalyvaus mokymuose, kuriuose pagilins teorines ir praktines žinias, dirbant su konfliktiškų skyrybų atvejais.  

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą prašome kreiptis tel. (8 37) 750935 arba rašyti el. paštu pagalba@ssinstitut.lt