Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Specialistų profesinis tobulėjimas ir profesinė priežiūra (supervizijos)

Vaikai ir jaunuoliai, turintys elgesio ir / ar emocijų sunkumų, dažnai patiria sunkumų kuriant pasitikėjimo santykius tiek su suaugusiaisiais, tiek su bendraamžiais. Specialistams, teikiantiems pagalbą šiai tikslinei grupei, tenka sudėtingas uždavinys – sukurti pasitikėjimo santykius su vaikais / jaunuoliais bei jų tėvais.

Siekiant užtikrinti pagalbos mechanizmo tinkamą įgyvendinimą, teikiamos pagalbos kokybę ir efektyvumą, įvairių sričių specialistai, teikiantys paslaugas projekto tikslinei grupei, dalyvavo profesinės priežiūros (supervizijų) susitikimuose. Supervizijų metu specialistai turėjo galimybę analizuoti atvejus, su kuriais dirba, ieškoti sprendimų kilus sunkumams, teikti grįžtamąjį ryšį ir rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su tiksline grupe.

Profesinė priežiūra / supervizija padeda specialistams prisiminti sunkumus ir stresą keliančius išgyvenimus, kylančius dirbant su vaikais ir jų šeimomis. Savo patirties apmąstymas (refleksija) didina savo profesinio vaidmens suvokimą ir padeda priimti tinkamesnius sprendimus.   

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą prašome kreiptis tel. (8 37) 750935 arba rašyti el. paštu pagalba@ssinstitut.lt