Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Specialistai stiprino gebėjimus tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje

2022 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės ir Tauragės savivaldybių psichosocialines paslaugas vaikams ir jų šeimų nariams teikiantys darbuotojai dalyvavo mokymuose „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“ (16 ak. val.).

Pagalbos mechanizmo pagrindinė idėja yra, kad vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų / sutrikimų, yra būtina taikyti ne tik įvairias pagalbos formas (pvz., užimtumo ar įgūdžių ugdymo grupės) vaiko problemoms spręsti, tačiau privaloma dirbti ir su jo šeima (pvz., pagalba tėvams, bendros veiklos vaikams ir tėvams). Pagalbos mechanizmu siekiama stiprinti ir skatinti tėvų tarpusavio bendradarbiavimą kartu stiprinant tėvų ir vaikų bendradarbiavimą bei tarpusavio ryšį.

Pirmieji žingsniai pagalbos mechanizmo diegimo kelyje jau žengti. 99 specialistai iš 9-ių savivaldybių teikia psichosocialines paslaugas vaikams ir šeimai savo bendruomenėse.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie programą ir projektą prašome kreiptis tel. (8 37) 750935 arba rašyti el. paštu pagalba@ssinstitut.lt