Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Vertinimo ataskaitos ištrauka

Dalinamės vertinimo ataskaitos ištrauka, atspindinčia 2023 m. sausio – gegužės mėn. atlikto kokybinio tyrimo su tėvais rezultatus.

Tėvai dažnai minėjo, kad dalyvavimas pagalbos procese, prisidėjo prie gerėjančių jų ir vaikų tarpusavio santykių. Tėvai pažymėjo, kad pagerėjo jų bendravimas, daugiau laiko leidžia kartu, kartu žaidžia, diskutuoja apie situacijas ir kaip jose galėjo pasielgti, geriau supranta vaiką ir jo poreikius, kelia vaiko amžių pagrįstus lūkesčius, domisi vaiku ir nori jį pažinti, suprasti:

„buvo smagu, sutvirtino mus (aut. past. su dukra)“

„suartėji su vaiku, labai faina <…> bendravimas su vaiku pagerėjo“

„<…> ėmiau stebėti, ar tinkamas momentas paklausti, paprašyti, tiesiog atsirado empatija“

„grupė suartina tėvus su vaikais <…> mokyklai didelė nauda“

„buvo naudinga pasigilinti į save <…> suprasti vaiką, kodėl pyksta <…> kodėl mano tokie dideli lūkesčiai?“

„pasistengiau giliau pažinti sūnų. Grupėje pažinimas nėra toks, kaip šeimoje. Kolektyve, mokykloje, visur kitaip <…> aš nežinojau, kaip sūnus elgiasi, bendrauja kolektyve <…? norisi vaiką pažinti giliau.“

„patiko, kaip sūnus išreiškia savo nuomonę <…> Pastebėjau, kad sūnui patinka stalo žaidimai, stengiuosi ir aš kartu žaisti <…> nėra taip, kaip anksčiau galvojau, kad vaikai apatiški, neturi noro žaisti, bendrauti <…> supratau, kad, kai aš būnu šalia, jie (aut. past. šeimoje auga 5 vaikai) ilgiau išbūna, išlaiko dėmesį“

„kai būdavo atskirai grupėse, visuomet buvo įdomu, ką veikia vaikai, kaip maniškiam sekasi“

„man rūpėjo, ką veikia grupėje mano vaikas“

 „man patiko stebėjimas <…> aš dabar stebiu savo vaiką <…> dukra yra karšto būdo, tad dažnai susiginčijame, bet dabar aš pati stebiu savo jausmus ir stebiu dukros“.

„patiko stebėti, kaip vaikas „protauja“, stebėti vaiko elgesį grupėje.“ „dabar įvairiose situacijoje atrandu galimybę bendrauti su vaiku, pavyzdžiui, nešant malkas. Pradėjome kalbėtis su vaiku. Kaip pasielgtum vienoje ar kitoje situacijoje. Kaip yra buvę? Arba sūnus pats pasako, kaip jam yra buvę.“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą prašome kreiptis tel. (8 37) 750935 arba rašyti el. paštu pagalba@ssinstitut.lt