Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Sveikiname specialistų komandas

Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės savivaldybėse susibūrė specialistų, dirbančių su vaikais ir / arba šeimomis, komandos (kiekvienoje iš savivaldybių po 11 asm., viso 99 asm.). Specialistai tobulino kompetencijas ir stiprino tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  2022 m. sausio ir vasario mėn. komandų nariai tobulino profesines žinias ir įgūdžius mokymuose apie individualų darbą ir darbą grupėje su vaikais ir jaunuoliais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei jų šeimos nariais.

Sustiprinę savo kompetencijas mokymuose specialistai teiks pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų bei jų šeimos nariams, kartu didins teikiamų paslaugų pasiūlą vaikams ir efektyvins darbą su jais.