Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Mokymų pradžia

2021 m. lapkričio – 2022 m. sausio mėn. 9-iose savivaldybėse (Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės) stiprinant bendruomenėje teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę vyko specialistų, dirbančių su vaikais ir jų tėvais mokymai „Ankstyvasis atpažinimas ir pagalbos organizavimas (8 ak. val.)“.

Mokymuose viso dalyvavo 248 specialistai iš skirtingų institucijų, vykdančių prevenciją vaiko ir šeimos gerovės srityje (švietimo įstaigų darbuotojai, teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, gydytojai, NVO, tarpinstituciniai koordinatoriai, NVO ir kiti socialinių paslaugų teikėjai).

Mokymai dalyviams suteikė žinių apie ankstyvo vaikų elgesio sutrikimų / sunkumų priežastis; rizikos ir apsaugančius veiksnius vaiko aplinkoje; šeimos raidą ir krizes; pagalbos vaikams ir šeimai struktūrą. Dalyviai ugdė gebėjimus atpažinti vaikų elgesio sutrikimus / sunkumus, vaiko ir jo aplinkos sąveikos rizikos veiksnius bei pravesti psichoedukacinį pokalbį su tėvais.