Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Išleistos Pagalbos mechanizmo gairės specialistams ir savivaldybėms

Gairės yra skirtos specialistams, dirbantiems su vaikais / jaunuoliais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų bei jų šeimomis.

Pagalbos mechanizmo pagrindinė idėja yra, kad vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų / sutrikimų, yra būtina taikyti ne tik įvairias pagalbos formas (pvz., užimtumo ar įgūdžių ugdymo grupės) vaiko problemoms spręsti, tačiau privaloma dirbti ir su jo šeima (pvz., pagalba tėvams, bendros veiklos vaikams ir tėvams). Atlikta literatūros apie vaikų elgesio ir emocinių sutrikimų gydymą bei prevenciją analizė patvirtino, kad šeimos elgesio keitimas yra stipriausias empirinis visų intervencijų su vaikais, ypač turinčių elgesio problemų, komponentas.

Šiose gairėse Šeimos santykių instituto specialistai pateikia savo įgytą mokymosi ir praktinę patirtį, kuri gali būti naudinga teikiant pagalbą vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą prašome kreiptis tel. (8 37) 750935 arba rašyti el. paštu pagalba@ssinstitut.lt