Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Pradedamas įgyvendinti projektas

2021 m. birželio mėn. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis (LT03-2-SADM-K01-020, projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis). Projekto įgyvendinimas vyks etapais.

Prie projekto įgyvendinimo prisijungia Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės savivaldybės. Ekspertų komanda pradėjo rengti pagalbos mechanizmo, skirto vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų, ir jų šeimoms gaires.

Artimiausiu metu vyks ekspertų susitikimai su savivaldybių, dalyvausiančių projekte, atstovais. Susitikimų metu bus aptariamos pagalbos mechanizmo diegimo galimybės savivaldybėse, diskutuojama apie turimus vietos resursus teikiant pagalbą vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų bei jų šeimos nariams, apie pokyčių poreikį ir jų įgyvendinimo galimybes.